Slajd 1 Slajd 3 Slajd 2

administrowanie nieruchomościami Kraków

NIERUCHOMOŚCI Zarządzanie Barbara Głód zajmuje się zarządzaniem
i administrowaniem nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.
Siedziba Firmy znajduje się w Krakowie w Centrum Biurowym przy ul. Sosnowieckiej 89.

Właścicielem Firmy jest Barbara Głód – doświadczony zarządca nieruchomości posiadający licencję nr 23804 w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zarządca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 100.000,00 EUR.

„Zanim zdecydowałam się założyć własną Firmę przez okres wielu lat zdobywałam doświadczenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. Zaczęłam od wykształcenia kierunkowego, które pozwoliło na zapoznanie się z podstawowymi aspektami rynku nieruchomości. Następnie ukończyłam praktykę zawodową, uzyskując licencję zawodową. Pracę rozpoczęłam od stanowiska asystenta, poznając tym samym od podstaw zawód zarządcy nieruchomości. Następnie pracowałam jako administrator nieruchomości, a po kilku latach stałam się samodzielnym zarządcą nieruchomości. Poszerzyłam swoją wiedzę zarządczą (aspekty administracyjne, techniczne i prawne) o zagadnienia finansowo-księgowe Wspólnot Mieszkaniowych, co pozwoliło mi na uzyskanie kompleksowego spojrzenia na zarządzane nieruchomości. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w zawodzie zdecydowałam się na założenie własnej działalności gospodarczej (początkowo w formie spółki cywilnej, obecnie indywidualnie). Jako przedsiębiorca funkcjonuję w obszarze zarządzania nieruchomościami od 2015r., stale zbierając nowe doświadczenia”

Barbara Głód, zarządca nieruchomości

ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków
606 593 979